Ние и нашето здраве от Афиа фармаси

 

Хипертермия или топлинен удар – как да се овладеят?

Хипертермия представлява неконтролируемо покачване на телесната температура при непроменена зададена стойност на температурата в хипоталамуса. За разлика от треската, която е свързана с инфекция,  хипертермия възниква без участие на пирогени.  Хипертермията не се повлиява от антипиретици и може да има тежки последици. Повлиява се от физическо охлаждане посредством  студени чаршафи, ледена баня, незабавно интравенозно въвеждане на течности и медикаменти.

Прекомерното излагане на топлина и вътрешната топлинна продукция са двата механизма, по които се развива хипертермия. Прекомерната продукция на топлина лесно може да предизвика хипертермия, независимо от физиологичния контрол на телесната температура. Например при работа в гореща среда образуването на топлина значително превишава възможностите за нейното отдаване.

Топлинният удар в гореща среда  може да възникне при физически усилия или при покой. Топлинният удар при усилие обикновено възниква при хора, които спортуват при повишена околна температура и /или влажност. Топлинният удар при при покой най-често се наблюдава по време на топлинни вълни и рязко покачване на температурите. Най-застрашени са хората в напреднала възраст, болните на легло, приемащите антихолинергични, антипаркинсонови или диуретични средства.

Медикаментозно-индуцираната хипертермия е значително по-честа след повишената употреба на психотропни вещества. Може да се предизвика от МАО-инхибитори, трициклични антидепресанти, амфетамини, екстази, кокаин.

Малигнена хипертермия. Настъпва при хора с вроден аномалия в скелетно-мускулния саркоплазмен ретикулум, което води до патологичен отговор към хаутан и други инхалационни анестетици. Характеризира се с висока температура, повишен мускулен метаболизъм, муслулна ригидност, равдомиолиза, ацидоза, сърдечна недостатъчност, които се развиват за минути. Състоянието е често фатално.

Невролептичен малигнен синдром.  Настъпва при употреба на невролептици или спиране употребата на допаминергични средства. Това води до подтискане на централните допаминови рецептори в хипоталамуса и повишаване на топлопродукцията.

Серотонинов синдром. Среща се при употреба на селективни инхибитори на обратното захващане на серотонин, МАО-инхибитори и др.

Тиреотоксикоза и Феохромоцитом също могат да предизвикат хипертермия.

 

Треска

Промени в телесната температура