Ние и нашето здраве от Афиа фармаси

 

10 факта за бремето на алкохолната зависимост

selincro1.Консумацията на алкохол има сериозни здравословни, икономически и социални последици за отделните индивиди и обществото като цяло.

2.Алкохолът е токсичен за повечето органи в човешкото тяло и увеличава риска от развитие на повече от 60 вида болести, включително рак, сърдечно-съдови заболявания, хипертония, депресия и чернодробна цироза.

3.Консумацията на алкохол е вторият рисков фактор за влошено здраве в Европа, веднага след употребата на тютюн.

4.Счита се, че алкохолът е свързан с 10% от случаите на рак при мъжете и 3% при жените в Европейския Съюз. Всъщност, алкохолът в причина за 50 000 смъртни случаи от рак всяка година в ЕС.

5. Счита се, че алкохолът причинява 200 000 епизода на депресия годишно в ЕС и се смята, че 1 на всеки 6 самоубийства е свързано със употребата на алкохол.

6.Дневната консумация на повече от 1 единица алкохол на ден увеличава риска от смърт от болест, свързана с алкохола или травма, като това е в пряка зависимост от дозата. Всъщност, 6,5% от всички смъртни случаи в Европа са свързани с алкохола.

7.Консумацията на алкохол и зависимостта от него са свързани с множество отрицателни социални последици като злополуки, престъпления, насилие, загуба на трудоспособност и  разбит семеен живот.

8.Основната част от бремето от консумацията на алкохол се дължи на зависимото население. 2/3 от разходите за здравеопазване , свързани с алкохолна консумация се дължат на пациентите с алкохолна зависимост.

9.В Европа алкохолната зависимост струва на обществото 58 млн. Евро всяка година.

10.Намаляването на бремето на свързаните с алкохолната консумация риск и увреждания е световен и национален приоритет в здравеопазването с нарастващо значение.

По информация на Лундбек – България.

AUDIT – Идентификационен тест за разстройство, свързано с употребата на алкохол

Алтернативни средства за преодоляване на алкохолна зависимост.