Ние и нашето здраве от Афиа фармаси

 

С грижа за вашето здраве

Кампания за по-достъпно здравеопазване на социално значими заболявания –артериална хипертония, асма, ХОББ, диабет .

 

Отличителен знак на инициативата е „сърце“.

 

Програмата “С грижа за вашето здраве” е организирана в подкрепа на приетата здравна стратегия на ЕС „Заедно за здраве“ , както и общата стратегия „Европа 2020“. Целта на „Европа 2020“ е превръщане на ЕС в интелигентна, устойчива и приобщаваща икономика, насърчаваща растежа в ЕС, с приоритет населението да е в добро здраве.

 

 

Артериална хипертония

Астма – как да се справим?

В изготвянето на обучителните материали за пациентитe участва  Научното дружество по фармация, в лицето на проф.Георги Момеков.
В програмата С грижа за вашето здраве участват приблизително 100 медицински лица – кардиолози и общопрактикуващи лекари от различни градове на България.

Хранителни добавки с грижа към сърцето.

 

 


  • Артериална хипертония
  • Астма – как да се справим?
  •